Τόπος και χρόνος παράδοσης

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους. Οι παραγγελίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την ένδειξη «Διαθέσιμο» εκτελούνται και τα προϊόντα παραδίδονται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών στις περιοχές Καβάλα-Ξάνθη-Κομοτηνή, από την αποδοχή της κάθε παραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ - 17:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Η παράδοση των προιόντων με ένδειξη «Διαθέσιμο» σε περιοχές που δεν ανήκουν στις προ αναφερθήσες γίνονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Κατ' εξαίρεσιν, σε περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (ακριτικές ή νησιωτικές περιοχές), η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ όμως υποχρεούται να ενημερώσει με την αποδοχή της παραγγελίας εγγράφως τον πελάτη για την καθυστέρηση παράδοσης εξ αιτίας του λόγου αυτού. Τα προιόντα με ένδειξη «Διαθέσιμο» τα οποία τίθενται σε πώληση μόνο απο το ηλεκτρονικό κατάστημα και φέρουν την ένδειξη «Web Only» παραδίδονται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών.

Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και γνωστοποιούνται στον πελάτη. Οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα σε παραγγελία από προμηθευτές (με την ένδειξη «Αναμένεται σύντομα» ή «Κατόπιν παραγγελίας») αποστέλλονται άμεσα μετά την συλλογή όλων των προϊόντων στις κεντρικές αποθήκες της εταιρίας. Δεν αποκλείεται τμηματική αποστολή επιμέρους προϊόντων μίας παραγγελίας.

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας- χρεώσεις για παραδόσεις

Παραδόσεις σε περιοχές εντός του Δικτύου Διανομής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -υποχρεώσεις:

Τα παραδοτέα κατόπιν της παραγγελίας προϊόντα και υπηρεσίες αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής και τα γνωστοποιεί στον πελάτη με την ηλεκτρονική αλληλογραφία της αποδοχής της παραγγελίας καθώς και το κόστος αποστολής και τον χρόνο παράδοσης ή άλλως επιτρέπεται να τον ενημερώσει και αργότερα με νεώτερη αλληλογραφία εφόσον η αποστολή αφορά απομακρυσμένο ή δυσπρόσιτο προορισμό και απαιτείται η λήψη ενημέρωσης από αρμόδιο μεταφορέα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όταν η παράδοση θα γίνει σε νησιωτική ή ακριτική περιοχή κ.λ.π.).

Η αποστολή των μικροσυσκευών πωληθέντων γίνεται με συνεργαζόμενο εξωτερικό συνεργάτη (courier) με κόστος 3,20 ευρώ τα (3) πρώτα κιλά ενώ για κάθε επιπλέον κάθε κιλό χρεώνετε 1,00 ευρώ για όλη την Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Παραδοσεις στην Αθήνα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να εκτελεί τις παραδόσεις των προϊόντων με εξωτερικό συνεργαζόμενο συνεργάτη (Μεταφορική Εταιρεία) όπου οι τόποι παράδοσης βρίσκονται εντός του πολεοδομικού ιστού του συγκροτήματος Δήμων που απαρτίζουν την πόλη της Αθήνας.

Για τα θέματα σχετικά με παράδοση εμπορευμάτων και κόστος ο πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών τηλ. 2541552483 (ώρες λειτουργίας Δευτέρα ? Παρασκευή 09:00-20:00 και Σάββατο 09:00 -18:00)

Παραδόσεις σε λοιπές περιοχές της Επικράτειας

Σε περίπτωση που ο πελάτης ορίσει στην παραγγελία που θα διαβιβάσει, τόπο παράδοσης εκτός των περιοχών που στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρονται (δηλαδή εκτός πολεοδομικών συγκροτημάτων Αθήνας), τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να αναθέσει την μεταφορά των προϊόντων σε συνεργαζόμενη επιχείρηση μεταφορών με κόστος μεταφοράς που επιβαρύνει τον καταναλωτή σε συνεννόηση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αποκλείεται η αντικαταβολή ως τρόπος εξόφλησης της παραγγελίας και ο πελάτης οφείλει να επιλέξει μεταξύ των λοιπών προτεινόμενων τρόπων

Το είδος παραδίδεται στο ισόγειο της κατοικίας του πελάτη εντός του πολεοδομικού ιστού του συγκροτήματος Δήμων που απαρτίζουν την πόλη της Αθήνας χωρίς υποχρέωση μεταφοράς σε όροφο και ο πελάτης υποχρεούται να το παραλάβει στο χώρο αυτό και με δικά του μέσα να το οδηγήσει στη θέση προορισμού του.Ο κίνδυνος από την πώληση στην περίπτωση της μεταφοράς με εντολοδόχο τρίτο μεταφορέα, μεταβαίνει στον αγοραστή κατά το χρόνο παράδοσης των πωληθέντων εκ μέρους του μεταφορέα, ενώ για την υπόλοιπη Νησιωτική και Στερέα Ελλάδα το κόστος για μεταφορά των προϊόντων με συνεργαζόμενη επιχείρηση μεταφοράς αφορά παραδόσεις των προϊόντων έως την έδρα κάθε Μεταφορικής Εταιρείας.